Volume 11
Number 5
Dec 2007
Back to issue
Other
BG Fikkers, in collaboration with the committee “Guidelines Tracheostomy” of the NVIC, Drs. P. Breedveld, D Dongelmans, JG van der Hoeven, MJ Schultz, JJ Spijkstra, RJ de Wit

Op de intensive care heeft de percutane tracheostomie de chirurgische tracheostomie verdrongen t.b.v. volwas- sen patienten. Het is lastig precieze aanbevelingen te geven aangaande de optimale timing van een (percutane) tracheostomie, aangezien dit afhangt van de klinische toestand en de prognose van de patiënt. Bovendien behoren vrijwel alle aanbevelingen tot “level D of E evidence”. Indien de beademing langer lijkt te gaan duren dan twee weken, dan is een tracheostomie geïndiceerd (Level C). De meeste contra-indicaties voor een percutane tracheostomie zijn relatief en hangen af van lokale richtlijnen en indivi- duele ervaring (Level E). Geen van de technieken van percutane tracheostomie heeft significante voordelen boven een andere en de keus hangt af van individuele ervaring en voorkeur (Level C).
Summary. Percutaneous tracheostomy has replaced surgical tracheostomy as the preferred technique for adult patients in the intensive care unit (ICU). It is difficult to give clear guidelines on the optimal timing of (percutaneous) tracheostomy, because this depends on the clinical situation and prognosis of the patient. Moreover, most recommendations are based on level D or E evidence. When ventilation is expected to last longer than two weeks, early percutaneous tracheostomy, compared to prolonged translaryngeal intubation, is to be preferred (Level C). Most contra-indications for percutaneous tracheostomy are relative and depend on individual experience (Level E). None of the techniques of percutaneous tracheostomy has significant advantages or disadvantages over another and choice depends mainly on individual preference (Level C).


Back to issue - Download PDF